Duurzame Energie

Duurzame Energie

ZONNE-ENERGIE
Niet alleen u maar ook het milieu profiteert van uw duurzame investering in zonnepanelen. Dankzij uw zonnestroomcentrale vermijdt u het gebruik van uranium, olie en steenkool en alle risico’s die deze belastende stoffen voortbrengen. Laat het licht voor u werken, opvangen van zonlicht loont! Met zonnestroom zijn rendementen van 6 tot 10% mogelijk.   
PV-panelen zijn door de overheid gesubsidieerd. Deze regeling is zowel voor particulieren als voor bedrijven!

Solar panel.

WINDENERGIE
Beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend. We staan er niet vaak bij stil dat productie van elektriciteit uit aardgas of steenkool blijvende schade toebrengt aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Bij elektriciteitsopwekking met behulp van wind komen geen schadelijke gassen vrij, het is schoon. En het zal altijd blijven waaien, het is dus onuitputtelijk en duurzaam.           
Eindelijk is er nu een rendabele en fraaie oplossing om zelf energie op te wekken en uw CO2-uitstoot te verminderen: Piqo. Door het ontwerp en de geïntegreerde systemen is deze microwindturbine bijna overal toepasbaar en in staat om, ondanks de bescheiden afmeting, een zeer hoog rendement te behalen. Zelfs bij weinig wind weet Piqo energie op te wekken!

piqo (1)

WARMTEPOMPEN
De warmtepomp onttrekt warmte aan ons milieu, uit de lucht, de bodem of het water. Deze verkregen warmte wordt in het toestel voor verder gebruik geschikt gemaakt en aan het verwarmingswater doorgegeven. Zelfs wanneer er buiten sprake is van strenge vorst, haalt de warmtepomp nog zoveel warmte als nodig is voor het verwarmen van een huis.
Warmte zonder verbranding: zo kan de werking van de warmtepomp kort worden samengevat. Het principe dient nader te worden beschouwd om de verschillen met de conventionele verwarmingsketels te kunnen verduidelijken. Als aanvulling op de energie-aansluiting heeft de warmtepomp een warmtebron nodig. De aanvoertemperaturen zijn begrensd op 55 – 65 graden Celsius, in het ideale geval 35 – 40 graden Celsius. Laag geselecteerde aanvoertemperaturen worden door de warmtepomp beloond met lagere bedrijfskosten.

warmtepomp1 - Copy

U wilt meer informatie over bovenstaande 3 onderwerpen of een vrijblijvende offerte? Bel Cees Post op telefoonnummer: 0182-329393!